Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu w roku szk. 2019/2020

szefPrzewodnicząca
Emilia Zamojska

szefZastępca
Katarzyna Kozioł

wice-szefSekretarz

ksiegowaSkarbnik
Zygmunt Okulus

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szk. 2019/2020

szefPrzewodnicząca
Joanna Jakubowska

szefZastępca
Anna Szuplewska

avatar2Członek
Joanna Hirko