Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 w Elblągu w roku szk. 2017/2018

szefPrzewodnicząca
Monika Stefańska

szefZastępca
Kamila Brodziak

wice-szefSekretarz
Magdalena Wardzyńska

ksiegowaSkarbnik
Zygmunt Okulus

avatar2Członek
Ewa Wielesik

avatar2Członek
Mariusz Antonowicz

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szk. 2017/2018

szefPrzewodnicząca
Joanna Jakubowska

szefZastępca
Anna Szuplewska

avatar2Członek
Joanna Hirko

Close Menu