Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu w roku szk. 2019/2020

szefPrzewodnicząca
Katarzyna Kozioł

szefZastępca
Anna Gorczyca

wice-szefSekretarz
Magdalena Wardzyńska

ksiegowaSkarbnik
Zygmunt Okulus

avatar2

Członek
Joanna Jankowska

avatar2

Członek
Anna Wiśniewska

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szk. 2019/2020

szefPrzewodnicząca
Joanna Jakubowska

szefZastępca
Anna Szuplewska

avatar2Członek
Joanna Hirko