Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu w roku szk. 2021/2022

szefPrzewodnicząca
Anna Ziemba

szefZastępca
Zofia Zumkowska

wice-szefProtokolant
Beata Samul

ksiegowaSkarbnik
Marta Sinkiewicz

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szk. 2021/2022

szefPrzewodnicząca
Anetta Kudlak

szefZastępca
Marta Sokołowska

avatar2Członek
Joanna Jankowska

Skip to content