Szanowni Państwo!

                              (Nie) grzeczne dzieci?
9 i 10 listopada br. po raz trzeci  obyło się dwudniowe spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa  nr 25 w Elblągu. Swój udział w spotkaniu zgłosiło kilkadziesiąt  szkół z całej Polski.
 Pierwszego dnia uczestnicy przedstawili swoje  placówki oraz rozmawiali na temat edukacji uczniów niepełnosprawnych.  Odbyły się też warsztaty, w których udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele z całej Polski.  Prowadzili je  specjaliści   w dziedzinie  pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym . Dyrektorzy obradowali w swojej grupie wymieniając doświadczenia i  omawiając pojawiające się problemy.  Uczestnicy przedstawili  swoje osiągnięcia wypracowane na przestrzeni wielu lat pracy w szkołach integracyjnych.
Drugiego dnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja pedagogiczna „(Nie) grzeczne dzieci.
Wykładowcami byli wybitni znawcy tematu:
Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz 
Psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji( European Dyslexia  Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych. Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej. Opracowała kilka narzędzi diagnostycznych: Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu. Jest jednym z pionierów pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Polsce i jednocześnie należy do nielicznej grupy trenerów w tej dziedzinie.
Dr Joanna Ławicka
Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r. Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno – Pedagogicznym w Opolu. Osoba z zespołem Aspergera.
Doktor nauk medycznych Tomasz Srebnicki
Psycholog i certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Trener i wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie.  Nauczyciel akademicki. Ekspert magazynu SENS.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię poznawczo-behawioralną zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, nastroju, tikowych, odżywiania( bulimia i anoreksja) i innych zaburzeń emocjonalnych. Pracuje z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeniami zachowania oraz ich rodzinami. Prowadzi terapię oraz treningi rodzicielskie dla rodziców dzieci z ADHD.
Mgr Ewa Włodarska
Psycholog, ukończyła psychologię kliniczną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w 2006 roku. Z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku związana jest praktycznie od początku jego istnienia. Po ukończeniu studiów, w roku 2006 rozpoczęła pracę w Fundacji ” Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ” w Gdańsku ,
w ramach której pracuje w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem, Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. W 2009 roku odbyła staż w Princeton Child Development Institute w USA.
W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe Psychologia Sądowa na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Przedsięwzięcie było objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego.
Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

INFORMACJE

Wykłady na temat autyzmu, ADHD oraz zespołu Aspergera w PWSZ w Elblągu, w ramach programu Konferencji (Nie)grzeczne dzieci?

Ogólnopolski Klub Szkół Integracyjnych powstał z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli ZS nr 2 w Elblągu przy ulicy Wyżynnej.

Oprócz warsztatów, w których udział wzięli nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psycholodzy – pod kierunkiem wybitnych terapeutów, a które odbyły się w czwartek, 22. 10. 15 r. – wszyscy uczestnicy dwudniowego, tematycznego spotkania, wzięli również udział w piątkowej Konferencji, której głównym tematem było: „Jak radzić sobie z problemem autyzmu i ADHD w szkole i w domu rodzinnym?”

Ten ważny temat skupił na sali wykładowej ponad trzystu nauczycieli, rodziców, terapeutów, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów, doradców zawodowych, psychologów, logopedów i innych specjalistów, z całej Polski.

Wykład profesora Tomasza Wolańczyka dotyczył precyzji w rozpoznawaniu i „leczeniu” nowoczesnymi metodami, również dietą, dysfunkcji, nazywanej potocznie ADHD. Ta nadpobudliwość psychoruchowa, powiedział profesor, dotyczy tylko 5% naszych dzieci przedszkolnych i szkolnych, pozostała grupa „inaczej” się zachowujących nie ma nic wspólnego z tą przypadłością. Wczesne i właściwe rozpoznanie u dziecka ADHD jest gwarantem sukcesu terapeutycznego i budowania poczucia wartości dziecka, które narażone jest poprzez stereotypy na ciągłą krytykę i pasmo porażek oraz niepowodzeń; zarówno w szkole, jak i w domu.

Niewłaściwe postępowanie, złe metody wychowawcze często prowadzą do budowania u takich osób postaw aspołecznych, zaburzeń antysocjalnych, konfliktów w rodzinie, niskiej samooceny a nawet depresji, zaburzeń lękowych i otyłości.

Profesor Wolańczyk zauważył, że polska szkoła woli promować postawy nijakie, bo nie chce jej się pochylać nad klasowym „błaznem”, co jest naturalnie dużym błędem, bo to właśnie szkoła winna szukać metod, które wesprą nauczyciela w pracy z takim, często bardzo inteligentnym, ale nazbyt ożywionym dzieckiem. Podkreślił, że wczesne rozpoznanie i mądra terapia oraz metody wychowawcze we współpracy rodzica, dziecka i nauczyciela pozwolą na łagodzenie skutków nadmiernej aktywności takich uczniów, którzy czekają na zrozumienie, pomoc i pochwały, bo na nie często zasługują.

Z kolei problem rodziców i pedagogów z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera, omówili kolejni wykładowcy- prelegenci: Agnieszka Borkowska, Lidia Domańska oraz Piotr Tomankiewicz, który na przykładzie walki własnego syna pokazał trudną, ale owocną drogę terapii od rozpoznania, poprzez dziesięcioletnią pracę indywidualną i grupową, w Polsce i Stanach Zjednoczonych, czy Francji, aż po dzień dzisiejszy, gdy syn jest już samodzielnym młodym uczniem gimnazjum. Trzeba wielkiego poświęcenia, systematycznej pracy całej rodziny, przedszkola i szkoły, aby można było świętować sukces, podkreślił pan Piotr, który poruszył serca zebranych na sali uczestników Konferencji licznymi zdjęciami, filmikami i słowem pełnym troski i miłości do swego syna. Pokazał drogę, jak walczyć o swoje dziecko. Wskazał jak pomóc innym rodzicom, poszukującym wsparcia, np. zakładając Fundację Na rzecz Pomocy Dzieciom z Autyzmem, propagując temat, do niedawna tabu, szerokiemu gremium słuchaczy…

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia mają nadzieję, że wyartykułowana na Konferencji( Nie)grzeczne Dzieci? problematyka, doczeka się licznych prób sprawdzenia poznanych metod i nowoczesnego podejścia do problemu oraz konstruktywnych rozwiązań w codziennej pracy pedagogów ze swoimi podopiecznymi. Każde dziecko powinno mieć równą szansę edukacji i rozwoju swojej osobowości.

IRENA OŚKA
RZECZNIK PRASOWY ZS NR 2

Pierwsze zdjęcie do naszej galerii tabliczek, które zawisły w naszych szkołach. U nas już wisi, a u Was?

Zespół Szkół nr 2 w Elblągu

Galeria szkół