Szanowni Państwo!

(Nie) grzeczne dzieci? – II  spotkanie i konferencja Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych

8 i 9 grudnia br. po raz drugi obyło się dwudniowe spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych, którego organizatorem był Zespół Szkół nr 2 w Elblągu. Swój udział w spotkaniu zgłosiło 21 szkół z całej Polski.

Pierwszego dnia wymienialiśmy doświadczenia, przedstawialiśmy swoje placówki, rozmawialiśmy o problemach związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych. Odbyły się też warsztaty, w których brało udział 38 dyrektorów i  nauczycieli z Polski oraz 30 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu. Warsztaty prowadzone przez specjalistów w dziedzinie zaburzeń zachowania uczniów zostały pozytywnie odebrane przez uczestniczących w nich nauczycieli. Dyrektorzy obradowali w swojej grupie wymieniając doświadczenia, omawiając problemy wynikające z codziennej pracy. Wymiana doświadczeń stała się punktem wyjścia do planowania przyszłych działań.
Szkoły przedstawiły swoje osiągnięcia wypracowane przez wiele lat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Drugiego dnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja pedagogiczna (Nie) grzeczne dzieci?, w której brało udział ponad 200 osób. Wśród zaproszonych gości powitaliśmy Panią Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie Barbarę Antczak, Panią Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Elblągu Małgorzatę Sowicką, zastępcę Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu Panią Marzannę Tyburską, radną Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panią Jadwigę Król.

Wykładowcami byli wybitni znawcy tematu:

Jacek Pyżalski– doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań.

 

Katja Schrodinger– autorka bloga i  książki „Koci Świat ASD czyli świat osoby ze spektrum autyzmu” zarazem osoba ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera.

Marek Stankiewicz – autor bloga Photography & Asperger, nauczyciel w NiepublicznejTerapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka”  w Suwałkach, osoba z zespołem Aspergera

Dorota Zawadzka- Super Niania –psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, trener umiejętności społecznych. Specjalistka w sprawach rozwoju człowieka, wychowania oraz mediów dla dzieci i młodzieży, wykładowca uniwersytecki, autorka telewizyjnych programów poradnikowych dla rodziców.

Monika Zielińska– psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej i na Uniwersytecie Gdańskim, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (SWPS Sopot), dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (CDIT), jedynego w Polsce ośrodka zajmującego się całościową terapią dzieci z takimi problemami jak zaburzenia jedzenia, mutyzm selektywny, lęk społeczny, nawykowe zaparcia, tiki ruchowe i głosowe, zaburzenia opozycyjno-buntownicze opartą na zasadach analizy zachowania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychopatologii dzieci i młodzieży, zaburzeń zachowania i procedury ich redukcji.

Ogromny odzew ze strony elbląskich pedagogów wskazuje na wagę problemu zaburzeń zachowania u uczniów. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w spotkaniu, zwracali uwagę na bardzo dobry dobór wykładowców, profesjonalną organizację przedsięwzięcia.
Następne spotkanie uczestników Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych odbędzie się ponownie w Elblągu w Zespole Szkół nr 2 za rok. Już dzisiaj na nie zapraszamy.

Przedsięwzięcie było objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego.

Zespół Szkół nr 2 w Elblągu

INFORMACJE

Wykłady na temat autyzmu, ADHD oraz zespołu Aspergera w PWSZ w Elblągu, w ramach programu Konferencji (Nie)grzeczne dzieci?

Ogólnopolski Klub Szkół Integracyjnych powstał z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli ZS nr 2 w Elblągu przy ulicy Wyżynnej.

Oprócz warsztatów, w których udział wzięli nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psycholodzy – pod kierunkiem wybitnych terapeutów, a które odbyły się w czwartek, 22. 10. 15 r. – wszyscy uczestnicy dwudniowego, tematycznego spotkania, wzięli również udział w piątkowej Konferencji, której głównym tematem było: „Jak radzić sobie z problemem autyzmu i ADHD w szkole i w domu rodzinnym?”

Ten ważny temat skupił na sali wykładowej ponad trzystu nauczycieli, rodziców, terapeutów, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów, doradców zawodowych, psychologów, logopedów i innych specjalistów, z całej Polski.

Wykład profesora Tomasza Wolańczyka dotyczył precyzji w rozpoznawaniu i „leczeniu” nowoczesnymi metodami, również dietą, dysfunkcji, nazywanej potocznie ADHD. Ta nadpobudliwość psychoruchowa, powiedział profesor, dotyczy tylko 5% naszych dzieci przedszkolnych i szkolnych, pozostała grupa „inaczej” się zachowujących nie ma nic wspólnego z tą przypadłością. Wczesne i właściwe rozpoznanie u dziecka ADHD jest gwarantem sukcesu terapeutycznego i budowania poczucia wartości dziecka, które narażone jest poprzez stereotypy na ciągłą krytykę i pasmo porażek oraz niepowodzeń; zarówno w szkole, jak i w domu.

Niewłaściwe postępowanie, złe metody wychowawcze często prowadzą do budowania u takich osób postaw aspołecznych, zaburzeń antysocjalnych, konfliktów w rodzinie, niskiej samooceny a nawet depresji, zaburzeń lękowych i otyłości.

Profesor Wolańczyk zauważył, że polska szkoła woli promować postawy nijakie, bo nie chce jej się pochylać nad klasowym „błaznem”, co jest naturalnie dużym błędem, bo to właśnie szkoła winna szukać metod, które wesprą nauczyciela w pracy z takim, często bardzo inteligentnym, ale nazbyt ożywionym dzieckiem. Podkreślił, że wczesne rozpoznanie i mądra terapia oraz metody wychowawcze we współpracy rodzica, dziecka i nauczyciela pozwolą na łagodzenie skutków nadmiernej aktywności takich uczniów, którzy czekają na zrozumienie, pomoc i pochwały, bo na nie często zasługują.

Z kolei problem rodziców i pedagogów z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera, omówili kolejni wykładowcy- prelegenci: Agnieszka Borkowska, Lidia Domańska oraz Piotr Tomankiewicz, który na przykładzie walki własnego syna pokazał trudną, ale owocną drogę terapii od rozpoznania, poprzez dziesięcioletnią pracę indywidualną i grupową, w Polsce i Stanach Zjednoczonych, czy Francji, aż po dzień dzisiejszy, gdy syn jest już samodzielnym młodym uczniem gimnazjum. Trzeba wielkiego poświęcenia, systematycznej pracy całej rodziny, przedszkola i szkoły, aby można było świętować sukces, podkreślił pan Piotr, który poruszył serca zebranych na sali uczestników Konferencji licznymi zdjęciami, filmikami i słowem pełnym troski i miłości do swego syna. Pokazał drogę, jak walczyć o swoje dziecko. Wskazał jak pomóc innym rodzicom, poszukującym wsparcia, np. zakładając Fundację Na rzecz Pomocy Dzieciom z Autyzmem, propagując temat, do niedawna tabu, szerokiemu gremium słuchaczy…

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia mają nadzieję, że wyartykułowana na Konferencji( Nie)grzeczne Dzieci? problematyka, doczeka się licznych prób sprawdzenia poznanych metod i nowoczesnego podejścia do problemu oraz konstruktywnych rozwiązań w codziennej pracy pedagogów ze swoimi podopiecznymi. Każde dziecko powinno mieć równą szansę edukacji i rozwoju swojej osobowości.

IRENA OŚKA
RZECZNIK PRASOWY ZS NR 2

Pierwsze zdjęcie do naszej galerii tabliczek, które zawisły w naszych szkołach. U nas już wisi, a u Was?

Zespół Szkół nr 2 w Elblągu

Galeria szkół