Szkoła Przyjazna Środowisku


W środę 8  listopada 2023r. siedzibie Kuratorium Oświaty w Olsztynie podsumowano XXVIII edycję  certyfikatu  „Szkoła Przyjazna Środowisku” oraz nastąpiło uroczyste rozdanie Certyfikatów przez pana Kuratora Krzysztofa Marka Nowackiego. Zadania ochrony i dbania o środowisko  realizowane były  przez  naszą społeczność szkolną  w  roku szkolnym 2022/2023. Kapituła Konkursu po zapoznaniu się z naszymi działaniami przyznała na 3 lata SP 25 certyfikat  „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

Gratulujemy i bardzo dziękujemy wszystkim uczniom,  rodzicom, pracownikom szkoły a szczególnie Pani Aleksandrze Chlewińskiej, która była szkolnym koordynatorem działań związanych z Certyfikatem.

Skip to content