Ekologicznie z Mrówą


Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny
pod hasłem
EKOLOGICZNIE Z MRÓWĄ

 

Dnia 31 maja 2023 roku o godz. 10.00 odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas III pod patronatem Wojewody Olsztyna Artura Chojeckiego. Swoją obecnością zaszczyciła nas specjalistka ds. edukacji ekologicznej ZUO w Elblągu p. Eliza Leszczyńska – Rogalska i w-ce wojewoda Piotr Opaczewski. Sponsorami nagród byli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski A. Chojecki, Zakład Utylizacji Odpadów, Wody Polskie i Lasy Państwowe.
Zakres tematyczny konkursu obejmował treści podstawy programowej klas 1-3,
a w szczególności :
– nazwy polskich zwierząt i roślin chronionych,
– umiejętność segregacji odpadów, w tym terminologia związana z recyklingiem,
– znajomość odnawialnych źródeł energii,
– znajomość ochrony wód i powietrza.
W konkursie brały udział cztery drużyny z elbląskich placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 19, Publiczna Szkoła Podstawowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 25. Uczniowie rywalizowali w sześciu konkurencjach z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Zadania oceniała komisja składająca się z w/w gości oraz dyrektora naszej szkoły Małgorzaty Pawlikowskiej i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Przyznano:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 25
II miejsce – Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr19
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.
Konkurs uświetnił pokaz mody ekologicznej zaprezentowany przez uczniów klas
I – III naszej szkoły oraz występ wokalny uczennic z klasy III a.

Organizatorzy


Skip to content