Podziękowanie dla Darczyńców


Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i ofiarowane produkty dla potrzebujących rodzin.

Dziękujemy za wyraz dobroci i chęć niesienia pomocy. Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy obdarować na święta dziesięć rodzin.

Każda rodzina otrzymała produkty spożywcze, chemiczne i kosmetyczne. Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę

życzymy Państwu aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią, będące przesłaniem nadchodzących

Świąt Wielkanocnych stało się źródłem radości i nadziei.


Skip to content