„Elbląski Wolontariusz  – to brzmi dumnie”


30.10.2019 r. w Ratuszu Staromiejskim odbyło  się II  lokalne forum dyskusyjne w formie „Okrągłego stołu” pod nazwą „Elbląski Wolontariusz – to brzmi dumnie” będące częścią projektu Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku realizowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk, w którym Gmina Miasta Elbląg pełni rolę partnera Stowarzyszonego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Elbląg pan Witold Wróblewski.

Na forum radnych MRM  ze szkoły oddelegowane zostały dwie wolontariuszki z klasy VII a: Patrycja i Natalia. Uczestniczyły one w konferencji na temat działania wolontariat z punktu widzenia lokalnych organizacji: Fundacji Elbląg, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Elbląskiego Centrum Wolontariatu.

W części warsztatowej wolontariuszki pracowały w grupach z wykorzystaniem metody World  Cafe. W każdej grupie zajmowano się innym zagadnieniem np. jakie cechy i predyspozycje powinien posiadać wolontariusz,  jakie dane  powinna zawierać  karta wolontariusza, propozycje współpracy z instytucjami, w jaki sposób pozyskiwać środki finansowe na realizację działań. Przesiadając się od stołu do stołu wolontariusze wykazywali się  pomysłami, dzięki czemu doszło do intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń.  Po zakończeniu warsztatów nastąpiła   publiczna prezentacja wniosków wypracowanych przez każdą z grup.

Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu Pani Gabriela Zimirowska podsumowała warsztaty i przedstawione propozycje.

 

 

 

 

 

 


Skip to content