„Myślę pozytywnie”


Klasa V a brała udział w zadaniu z programu certyfikacji szkół „Szkoła Pozytywnego Myślenia” realizowanym w ramach projektu „Myślę pozytywnie”. Uczniowie w grupach robili plakaty na podane niżej tematy:
– Nie jesteś sam,
– Nauka to przygoda,
– Pomaganie daje moc.
W trakcie realizacji zadania dzieci rozwijały kompetencje miękkie jako sposób na ochronę zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego, w tym umiejętność komunikacji społecznej i wewnętrznej. Uczniowie mieli możliwość wzmocnić swoje poczucie własnej wartości, asertywność, umiejętność krytycznego myślenia, budowanie informacji zwrotnej i wyrażania własnych potrzeb – jak mówić i jak słuchać, rozwijanie empatii i dostrzeganie potrzeb innych osób oraz odnajdywanie się w grupie.
Koordynator Dominika Karpińska we współpracy z Magdaleną Wojciechowską.


Skip to content