II Edycja Biegu Nadziei


28 kwietnia 2019 r. odbyła się
II Edycja Biegu Nadziei organizowanego w ramach Pikniku Rodzinnego Pola Nadziei
1. Organizator:
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni
Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
2. Patronat honorowy – Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Prezydent Miasta Elbląga oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg
3. Cele
• Propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.
• Pozyskanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego
• Propagowanie zdrowego stylu życia i integracja mieszkańców Elbląga.
Wolontariuszki: Adrianna Sarbiewska, Oliwia Żukowska i Natalia Mikołajczyk uczestniczyły w tym wydarzeniu sportowym współorganizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu. Pomagały w punkcie nawadniania, podawały wodę zawodnikom.
Ich pomoc i zaangażowanie zasługują na szacunek i pochwałę.
Józefa Chmura – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu


Skip to content