XVIII DZIEŃ  PAPIESKI  – PROMIENIOWANIE  OJCOSTWA


17 października uczciliśmy w naszej szkole  XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”.

Uczniowie klasy VIII c w „Kawiarnianych wspomnieniach” z  refleksją i  szczyptą humoru, przywołali w naszej pamięci wydarzenia z życia Karola Wojtyły.  W swoich wypowiedziach podkreślili Jego umiłowanie Ojczyzny, troskę o dzieci i młodzież oraz pokazali Jana Pawła II jako Człowieka Modlitwy. Uzupełnieniem wspomnień była poezja w wykonaniu Oliwii Żukowskiej i Oliwii Plutowskiej: fragment poematu Juliusza Słowackiego „O słowiańskim papieżu”, fragment  Tryptyku Rzymskiego – „Nie wszystek umrę” i „Rozważania o Ojczyźnie”.

Prezentacja multimedialna przygotowana przez panią Ewę Wechterowicz wzbogaciła nasze wspomnienia. Mogliśmy wysłuchać wypowiedzi papieża skierowane do młodzieży oraz oglądnęliśmy ciekawe zdjęcia z różnych okresów Jego życia.

Szkolny zespół wokalny przygotowany przez panią Annę Chadaj zaśpiewał „Abba Ojcze” i ulubioną pieśń Ojca Świętego „Barkę”. Dekorację wykonała pani Beata Mizerska. Zespół techniczny pod kierunkiem Igora działał niezawodnie.

Spotkanie zakończyła wypowiedź pani wicedyrektor Bożeny Strawy-Cieślak, która z wielki wzruszeniem opowiedziała nam o czasach, w których osobiście mogła doświadczyć spotkania z Ojcem Świętym.

Tradycyjnie sprzedawaliśmy kremówki papieskie. Tym zajmowała się Natalia, Julia i Adrianna z klasy III c. Dochód w wysokości 880 złotych w pełni pokryje całoroczny koszt nauki Moreen Kaimenyi oraz wystarczy na dożywanie dziecka w Kenii. Ukłony kieruję w stronę cukierni pana Piotra Panka, Rodziców- sponsorów  oraz Nauczycieli, Pracowników obsługi, uczniów zaangażowanych w to wielkie dzieło pomocy. Mam nadzieję, że nasza współpraca uczyni życie Moreen i wielu dzieci w Kenii radosnym i szczęśliwym.

Dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu i zachęcam do zgłębiania nauczania Jana Pawła II.

                                                                                      Organizator  – Józefa Chmura


Skip to content