Wychowanie do wierności dziedzictwu poprzez przypomnienie Osoby i nauczania św. Jana Pawła II – XVII Dzień Papieski.


Podczas XVII Dnia Papieskiego, który odbył się pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”, uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej przedstawienie pt. „O chłopcu, któremu papież przywrócił nadzieję”, przybliżyli tegoroczne hasło i nauczanie Jana Pawła II poprzez wykonane plakaty i przywołane cytaty nawiązujące do głównych nurtów papieskiego orędzia. Całości towarzyszył występ szkolnego zespołu wokalnego, przygotowanego przez p. Annę Chadaj, dekoracje zostały wykonane pod kierunkiem nauczyciela plastyki – p. Heleny Wojciechowskiej, a przedstawienie pod kierunkiem katechetów – p. Józefy Chmury i p. Anny Jurczak.
Tradycją w szkole są kremówki papieskie, z których dochód przeznaczony jest dla Morini Kaimenyi dziewczynki z Kenii, objętej od wielu lat przez naszą szkołę adopcją na odległość. Zebrane środki umożliwiają dziecku kontynuację nauki w szkole.

Skip to content