Wyjazd edukacyjny klas drugich gimnazjum do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.


Poszerzanie wiedzy o wydarzeniach II wojny światowej, poznawanie doświadczeń ludzi tamtych czasów poprzez uczestniczenie w lekcjach muzealnych w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku –  październik 2017r.

12 października 2017r. klasy gimnazjalne, II b i II c wraz z nauczycielami, uczestniczyły w lekcjach muzealnych na terenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Muzeum to, zgodnie z założeniami nowoczesnej edukacji muzealnej, stwarza sytuacje, w których uczniowie gromadzą wiedzę w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł – eksponatów muzealnych, wspomnień, opracowań naukowych, literatury pięknej, sztuk wizualnych. Uczniowie poznali i utrwalili wiedzę na temat wydarzeń z czasów wojny, poznali doświadczenia i relacje świadków. Lekcje muzealne w Muzeum II Wojny Światowej niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny i z tego powodu są dla uczniów dużym przeżyciem. Służą poznawaniu i utrwalaniu pamięci o bohaterskich postawach Polaków w obliczu wojny, skłaniają do refleksji i przemyśleń.

 

 


Skip to content