OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM


Nasza szkoła uczestniczyła w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2017. W ramach naszych działań zorganizowaliśmy spotkanie z panią Janiną Maksymowicz, Iwoną Czarnuszka oraz Patrycją Czaja z Polskiego Związku  Niewidomych Koło w Elblągu. Opowiadały one uczniom o funkcjonowaniu osób z dysfunkcją wzroku w społeczeństwie.

Przez cały tydzień odbywały się warsztaty: „Czytam przez dotyk”, „Lepienie w ciemności”, „Malowanie z zamkniętymi oczami”, „Świat malowany  zamkniętymi oczami – Jesień”.
Uczniowie z klas gimnazjalnych na terenie Elbląga rozdawali ulotki pod hasłem „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. W ten sposób uświadamiali społeczeństwu jak zachować się w towarzystwie niewidomego.
Podczas zajęć wychowania fizycznego na sali gimnastycznej uczniowie pokonywali niewidzialny labirynt. W ciągu dnia podczas przerw chętni grali w grę dla niewidomych Goal- Ball. To jedyna olimpijska gra zespołowa dla osób niewidomych i słabowidzących. Na przerwach odbywały się warsztaty ruchowe pt.: „Spacer po omacku”. W świetlicy odbyły się warsztaty pt.: „W świecie osób niewidomych”.
Uczniowie „Oglądali świat stopami”. Była to szansa pokonania na boso szlaku zrobionego z różnych faktur przy jednoczesnym zamknięciu oczu. W klasach nauczyciele przeprowadzili pogadanki i zabawy integracyjne. Klasy młodsze realizowały scenariusz zajęć
pt.: „W świecie osób niewidomych”, klasy starsze: „Życie w ciemności”.
Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Najpiękniejszy widok dla moich oczu” nadeszło wiele pięknych prac plastycznych z całej Polski. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom roli wzroku w codziennym funkcjonowaniu.
We wszystkie działania zaangażowało się około 1000 osób.
Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom wspierającym akcję. W związku
z zaproponowanymi przez nas działaniami otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym. W grudniu pojedziemy do Bydgoszczy odebrać certyfikat.

Skip to content