Warsztaty w ramach kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski


18 października odbyły się w świetlicy warsztaty w ramach kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski pt. „W świecie osób niewidomych”.
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, że jakimi trudnościami stykają się osoby słabowidzące i niewidzące w życiu codziennym.
Poznawały pismo punktowe i zapisywały swoje imię za pomocą poznanego pisma. Rozpoznawały kontury cyfr za pomocą zmysłu dotyku,  które wcześniej lepiły z plasteliny. Starały się doświadczyć odczuć i emocji towarzyszących w życiu codziennym  osobom z dysfunkcją wzroku.


Skip to content