Miesiąc dobroci dla zwierząt.


W ramach realizacji tematu „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt” Świetliczaki poznawały obowiązki spoczywające na właścicielach zwierząt.  Opowiadały o własnych doświadczeniach związanych z posiadaniem zwierzątka.  W ramach zajęć plastycznych wykonały jesienną dekorację świetlicy pt. „SOWI ŚWIAT”, a także prace plastyczno-techniczne „Mysi kolorowy zawrót głowy”.


Skip to content