DEKALOG PRZYJAŹNI


W miesiącu wrześniu dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej  zostały zapoznane z regulaminem świetlicy oraz poznały zasady obowiązujące przy wyborze Świetliczaka Miesiąca. Samodzielnie stworzyły DEKALOG PRZYJAŹNI,  w którym zawarte są cechy jakimi powinien wyróżniać się Wzorowy Świetliczak.


Skip to content