Spotkanie z panem Policjantem


18 stycznia uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej gościli przedstawiciela policji,  który przygotował prelekcję na temat „Bezpiecznych ferii”. Podczas spotkania omówione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w czasie zabaw zimowych.  Przypomniane zostały także numery alarmowe,  których należy używać w sytuacji zagrożenia. 


Skip to content