PÓŁKOLONIE


W okresie wakacji, tj. w dniach 27.06 -19.08.2016 r. będą organizowane półkolonie w następujących szkołach:

I turnus: 27 czerwca – 08 lipca

Szkoła Podstawowa nr 14          – ul. Mielczarskiego 45          – tel. 55 625 8582

Szkoła Podstawowa nr 15          – ul. Modlińska 39                 – tel. 55 625 8601

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2  – ul. Polna 8A – tel. 55 625 8401

 

II turnus: 11 lipca – 22 lipca

Zespół Szkół nr 2                       – ul. Wyżynna 3                    – tel. 55 625 8720

Szkoła Podstawowa nr 18          – ul. Węgrowska 1                 – tel. 55 625 8640

 

III turnus: 25 lipca – 05 sierpnia

Szkoła Podstawowa nr 16 – ul. Sadowa 2                                – tel. 55 625 8621

Szkoła Podstawowa nr 23 – ul. Słoneczna 14                           – tel. 55 625 8702

 

IV turnus: 08 sierpnia – 19 sierpnia

Szkoła Podstawowa nr 12 – ul. Zajchowskiego 12                   – tel. 55 625 8560

Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Mickiewicza 41                         – tel. 55 625 8481

 

W półkoloniach mogą brać udział dzieci zarówno kierowane przez MOPS w Elblągu jak i zgłoszone przez rodziców.

Karty będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek  w dniu 16 maja 2016 roku od godziny 08:00

Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w półkolonii, winni zgłosić się do szkoły, która organizuje wypoczynek w czasie tegorocznych wakacji. W tej szkole otrzymają do wypełnienia kartę zgłoszenia na półkolonię (będzie potrzebny PESEL dziecka).

OPŁATY:

Pełna odpłatność w turnusie wynosi 140 zł od osoby (100 zł. – wyżywienie, 40 zł. – dopłata do organizacji – transportu, materiałów papierniczych, biletów wstępów, itp.).

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30.12.2013 r. uczestnicy Programu „Karta Dużej Rodziny” wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie (są zwolnieni z opłaty 40 zł.).

UWAGA:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

W związku z bardzo licznym zainteresowaniem rodziców tą formą wypoczynku zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki Organizującej półkolonie.


Skip to content