Światowy Dzień Wody


20160321_123627Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie.Choć minimalną dzienną dawkę wody szacuje się na 20 litrów, jeden miliard osób na Ziemi musi sobie radzić dysponując 5 litrami. Dla uczczenia tego dnia ubraliśmy się dzisiaj w niebieskie kolory. Nasi uczniowie poznali dzisiaj praktyczne rozwiązania jak oszczędzać wodę, na czym polega praca wodociągów i kanalizacji, stacji uzdatniania wody. Wykonywali doświadczenia z wodą. Uczennice z klasy VIa przeprowadziły ankietę wśród członków społeczności szkolnej na temat wody.Na pytanie ile procent wody na ziemi nadaje się do picia uzyskały odpowiedzi: od 2 do nawet 80%. Niestety prawdziwa jest ta pierwsza liczba. Na pytanie” czym jest woda” ankietowani odpowiadali najczęściej: życiem, cieczą, substancją, Odpowiedzi na pytanie „jak oszczędzać wodę?” często się powtarzały: kąpać się pod prysznicem, zakręcać wodę przy myciu zębów, gotować w czajniku tylko tyle, ile wypijemy jednorazowo, dokręcać krany. Nasi ankietowani wykazali się znajomością rodzajów wód. Wymieniali: wody słodkie, słone, podziemne, głębinowe, mineralne, płynące, gruntowe. Dzieci wzięły tez udział w konkursach organizowanych przez WMODN .Przygotowały prezentacje, malowały rzeki i jeziora, pisały wiersze o rzekach.


Skip to content