RODZINA 500+ WNIOSKI


  1. Sekretariaty szkół, przedszkoli oraz żłobków wydają wnioski o ustalenie prawa
    do świadczenia wychowawczego rodzicom (jeden wniosek na rodzinę).

W przypadku gdy rodzic będzie się ubiegał o świadczenie na pierwsze dziecko należy do wniosku dołączyć oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (druk format A4) oraz oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej (druk format A5) każdego pełnoletniego członka rodziny.

  1. Sekretariaty szkół, przedszkoli oraz żłobków nie przyjmują wypełnionych wniosków o przedmiotowe świadczenie.

Wnioski można składać:

  1. Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  1. Wniosek złożony w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. zapewnia wypłatę świadczenia od dnia 1 kwietnia 2016 r. – nie nastąpi utrata świadczenia. 
  1. Organ właściwy ma trzy miesiące, od dnia złożenia wniosku, na wydanie decyzji administracyjnej oraz wypłatę świadczenia. 
  1. Infolinia w sprawie programu Rodzina 500 plus:

Skip to content