MIĘDZYSZKOLNY KONKURS – Historia w pieśni i piosence


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

Historia w pieśni i piosence

  1. Cele konkursu
  2. Przywrócenie historycznej pamięci; niektórych zapomnianych już, polskich pieśni i piosenek patriotycznych; pielęgnowanie patriotycznego dziedzictwa
  3. Popularyzacja różnorodnych pieśni i piosenek o Ojczyźnie, pieśni legionowych, powstańczych, żołnierskich i patriotycznych
  4. Adresaci

– konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

proponowane materiały do konkursu :

„Mój śpiewnik powstańczy” Muzeum Powstania Warszawskiego 2011r.

„Śpiewnik pieśni patriotycznych” Krajowy Instytut Akcji Katolickiej 2011r.

  1. Zgłoszenia

– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pocztą elektroniczną

uczniów do 15 kwietnia 2016r. na adres:/o udziale decyduje kolejność zgłoszeń/

– prosimy podać tytuł wybranej piosenki

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki                                                               

ul. Wojciecha Zajchowskiego 12                                                

82-300 Elbląg                                  

tel. 055 6258560

sp12.poczta@wp.pl

dopiskiem:

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

Historia w pieśni i piosence

 

  1. Regulamin konkursu
    1. Konkurs rozgrywa się w trzech kategoriach solo, duet, zespół do 10 osób
    2. Zadaniem uczestników będzie:

– pomysłowość wykonania utworu

– zgodność  prezentacji multimedialnej i zapowiedzi z genezą i treścią pieśni

– strój i inne rekwizyty

4.Organizatorzy przewidują udział 10 szkół podstawowych

/o udziale decyduje kolejność zgłoszeń/

Zapewnione będzie nagłośnienie (trzy mikrofony), sprzęt multimedialny, odtwarzacz CD

5.Rozstrzygniecie i wręczenie nagród konkursu 6maja  2016 roku w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12.

6.Organizatorzy:

       Karolina Wójcik-Postulka

       Małgorzata Sadowa

       tel. SP nr 120556258560


Skip to content